Stortuen Transport AS er en landsdekkende og uavhengig transportør som tilbyr godstransport punkt til punkt, direkte til kunden eller via terminaler. Våre befrakteres erfaring, i tillegg til våre samarbeidspartneres lokalkunnskap, gjør at vi kan levere et godt produkt til våre kunder.